Izjava protirasistične fronte

::: FESTIVAL ODPRTIH MEJA ZA VSE :::
::: 25.9.15 // 17.00 // LJUBLJANA // PREŠERNOV TRG :::

Številne in številni z zaskrbljenostjo spremljamo sramoten odziv EU in njenih držav članic na begunsko krizo. Madžarska je zaprla in militarizirala mejo s Srbijo, Nemčija in Avstrija sta razveljavili schengenski sporazum in ponovno uvajata nadzor na notranjih mejah EU, odzivi Slovenskih oblasti so neprimerni in neodgovorni. Medijsko poročanje in ravnanje političnih elit, ki držžavljanom in držžavljankam prikrivajo odgovornost EU za begunsko krizo, hranita klimo neracionalnega strahu pred begunkami in begunci, ki poganja šše nevideno poplavo ksenofobnih in rasističnih stališč, ta pa dobivajo domovinsko pravico. To situacijo žželijo tudi v Sloveniji izkoristiti določene politične sile, ki brez sramu koketirajo z ideologijo nacifaššizma. Takššne sile so za naslednji petek napovedale shod proti begunkam in beguncem ter za “zavarovanje meja”.

Protirasistična fronta, ki je mrežža kolektivov, organizacij ter posameznikov in posameznic, ki gradijo solidarnost z begunkami in begunci, je sprejela sklep, da na nacifašističen shod odgovori s festivalom. S tem žželi pokazati, da je shod, ki zahteva politiko zaprtih meja, nesprejemljiv, saj so te politike odgovorne za tisoče mrtvih na mejah EU. Našša družžba je mnogotera, kulturne razlike so bogastvo. Na neutemeljene strahove, ki jih poganjajo nevednost in nestrpnost, se bomo odzvali z interkulturnim dialogom. Slednji ni slep za odnose gospostva, ki so se vzpostavili skozi zgodovino kolonializma in kapitalističnega plenjenja in se reproducirajo žše danes. Zavezan je skupni gradnji družžbe na osnovi priznavanja razlik in resnične emancipacije vseh..

MOSTOVI, NE ZIDOVI!
#RefugeesWelcome

Zadruga Urbana se pridružuje podpisnikom.

Vsi podpisniki dostopni na: http://komunal.org/teksti/266-izjava-protirasistiene-fronte-brez-meja

 
Statement of the Antiracist front without borders
::: Festival of open borders for ALL :::
::: 25.9.15 // 17.00 // LJUBLJANA // PREŠŠERNOV TRG :::

Many of us are concerned about the shameful response of EU and its member states to the refugee crisis. Hungary closed its border with Serbia and militarized it. Germany and Austria abolished the Schengen agreement and again introduced control on the internal borders of EU. The response of the Slovenian government is irresponsible and inappropriate. Media coverage and the actions of political elites that are trying to cover up the responsibilities of the EU for the refugee crisis are fuelling the climate of irrational fear of refugees that is giving rise to yet unseen flood of xenophobic and racist standpoints. Certain political groups with nazi-fascist ideologies want to take advantage of the current situation. These same forces announced a demonstration against refugees under the name “Slovenia, protect your borders” (“Slovenija zavaruj meje”) on Friday, 25th of September 2015.

Antiracist front, which is a network of collectives, organizations and individuals, is building solidarity with refugees and decided to react to the coming nazi-fascist demonstration with a festival for open borders for all. Through this, we want to show that a demonstration, calling for closed borders, is unacceptable since closed borders are responsible for thousands of dead refugees on the borders of EU. Our society is diverse and cultural differences enrich and empower us. We will answer the irrational fear that is fuelling ignorance and bigotry with intercultural dialogue. The latter does not ignore relations of domination that were established through colonial history and capitalist devastation and which are still reproduced today. Intercultural dialogue is a call for a society of the common, a society based on acknowledgment of differences and real emancipation of everyone.

BRIDGES, NOT WALLS!
#RefugeesWelcome

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s